Home page

My exhibitions

Niewielki zbiór wycinków z prasy.

Grażyna Kruk wystawia swoje prace nietylko w jej rodzimym kraju, ale również za granicą min. Ukraina.

Gallery
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close